ضربه تراپی | Tapping

  آموزش وکاربرد قانون جذب – آموزه های آبراهام هیکس درباره ی قانون ” جذب ” (۱)

  کتایون بناساز
  ۲۵ آذر ۱۳۹۳
  • قسمت (۱) :

   آموزش های ” آبراهام ” شامل برخی از قدرتمندترین آموزش هایی است که در باره ی قانون ” جذب ” تاکنون انتشار یافته است ومن بسیار از آن ها بهره برده ام .سعی خواهم کرد برخی از مهم ترین وموثرترین آ نها را در باره ی این قانون زین پس دراین بخش سایت منتشرکنم.به نظر من این ها یکی از بهترین تکنیک های کاربردی قانون “جذب ” هستند که شما می توانید ( همانند من ومیلیونهانفردرسرتاسر جهان ) از آن بخوبی استفاده کنید وخواسته های خود راجذب کنید. به نظر می رسد که با انجام و عمل  کردن به این آموزه ها در حوزه ی منبع انرژی خلقت قرار می گیریم تا بتوانیم سرنوشتی را که می خواهیم به انجام برسانیم.

   دکتر “وین .دبلیو دایر ” نویسنده ی کتاب های پرفروشی چون “قدرت اراده ” و… ، حتی معتقد است به همراه داشتن این آموزه ها ( حتی قبل از خواندن آن ها ) می تواند مارادر حوزه ی انرژی نویسندگان آن قرار دهد! ( به هر حال امتحانش ضرری ندارد می توانید ازاین بخش وآموزه های دیگر پرینت بگیرید وآن راباخود به این طرف وآن طرف ببرید وگاه نگاهی به نوشته ها بیندازید وتاثیر آن رابرسطح انرژی خود آزمایش کنید) . در واقع شاید بتوان گفت : عمل کردن به آموزه های” آبراهام ” موجب می شود ” روح ” ما با انرژی “هستی ” ارتعاشاتی همسان وهماهنگ پیداکند.

   هستی از انرژی ساخته شده است ( زیرا ماده نیز نوعی انرژی منسجم شده است) وانرژی دارای نوسانات ( ارتعاشات ) با فرکانس ( تواتر ) قابل اندازه گیری است.

   حتی مواد سفت وسختی همچون جامدات راهم اگر آنقدر تقسیم کنیم تابه ذرات بسیار کوچکی ( اتم و…) برسیم می بینیم که حتی اجسام به ظاهر سخت نیز دایما درحال نوسان وحرکت وارتعاش ند.هر کدام از ذرات با فرکانس های متفاوتی در نوسانند وبالاترین وسریع ترین انرژی ها ،انرژی خلقت است.

   آموزه های ، آبراهام” به ما کمک می کند تا درحوزه ی انرژی خلقت واقع شویم وبه نوعی به آن متصل شویم. این آموزه ها به ما یادآوری می کنندکه ازجایی آمده ایم که سرشاراز فراوانی وبرکت بوده است اکنون هم می توانیم با جذب نیروهای برتر به سوی خود از عشق وبرکت وفراوانی سرشار شویم. درواقع به مایادآور می شوند که ما از منبع بی پایان عشق وسعادت آمده ایم و وقتی خود راباانرزی عشق هماهنگ کنیم ، دوباره به آن منبع متصل می شویم وسعادت مند می شویم یعنی نیروی تحقق خواسته ها راپیدا می کنیم.افرادمناسب وموقعیت های عالی پیش روی ما ظاهر می شوند ومی توانیم به برکت ونعمت برسیم. بنابر این می توان گفت ک هدف از آموزه های آبراهام اتصال به انرژی هستی وتغییر زندگی درجهت مثبت است.

   جهان هستی همیشه ودر همه حال” سعادت ” را به سوی ما جاری می کند ولی اغلب این خود ماهستیم که سد راه آن می شویم. درقلب این آموزه ها قانون نیرومندی به نام ” قانون جذب ” قرار دارد که در واقع نوعی علم آفرینش عمدی است که بیان می کند : چه کنیم تا به هر چیزی که می خواهیم برسیم ویا چیزهایی راکه نمی خواهیم از خود دور کنیم.در واقع به ما می آموزد تا خالق تجربیات خود باشیم . توسط آموزه های ” آبراهام ” مجموعه ای از فرآیندها را می آموزیم تابا بخش  ” غیر مادی ” وجود خود ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم به هر چه که می خواهیم برسیم وشادتر وپر اشتیاق تر به زندگی خود ادامه دهیم .

   شاید شما هم از معدود افرادی باشید که قادرند برخی از خواسته هایشان راجذب وخلق کنند ولی اغلب افراد از بر آورده نشدن آرزوهایشان ناراضی ودر رنج اند. این افراد با مطالعه و عمل کردن به آموزه های آبراهام، می توانند راه دستیابی به خواسته هایشان رابیابند وبه انسانی خوش بین تر ، قدرتمندتر وشادتر تبدیل شوند.

   شاید بتوان خلاصه ی پیام آبراهام را این گونه بیان کرد:

   ” چیزی نیست که نتوانید انجام دهید ، خواسته ای نیست که نتوانید به آن برسید ، هرچه بخواهید بشوید ، می شوید .”

   حال این گوی واین میدان به امتحانش می ارزد….

   بناساز

   هرگونه کپی برداری ازاین مطلب حرام ودارای پیگرد قانونی است.

    

    

   Print Friendly
  • مطالب مرتبط
  • یک دیدگاه