ضربه تراپی | Tapping

  #بازی هایی که کودک درون مان را شفا می دهند:

  کتایون بناساز
  ۱۵ آبان ۱۳۹۷
  • ‍ (https://attach.fahares.com/zbw/KpcFcVAYvDTJBjlfHA==) #محصولات ویدیویی:
   #بازی با کودک درون(ارتباط و شفای کودک درون)
   #بازی هایی که کودک درون مان را شفا می دهند:
   #۱تیله بازی
   #۲باربی بازی(عروسک بازی)
   #۳شن بازی
   #۴کف بازی
   #۵اسلیم بازی
   #۶حباب بازی
   #۷خمیربازی
   #۹پربازی
   #۱۰خاله بازی
   #۱۱دکتربازی
   #۱۲جشن تولد بازی
   #۱۳آرایشگاه بازی
   #۱۴کبریت بازی

   #ادامه دارد……

   #قیمت هریک از بازی ها : ۹۹ت

   #براساس جدیدترین متد روز دنیا

   #اولین باردرایران
   @Banasaaz

   #سفارش ویدیوهای کامل به :

   @BTT_0

   #توجه مهم 💥💥💥💥💥💥

   #شما لازم نیست #کاری انجام بدهید
   #تنها کافی ست ویدیو ها را #تماشا کنید تا کودک درون تان به آرامش، لذت ، شادی و به طور کلی #شفا دست یابد!!

   Print Friendly
  • مطالب مرتبط