ضربه تراپی | Tapping

  تست تشخیصی #برنامه های معیوب #ضمیرناخودآگاه ؛ در مورد #روابط بین فردی: #شغلی ، بین #همسران یا #نامزدها ، با #والدین و…)

  کتایون بناساز
  ۵ آبان ۱۳۹۷
  • [Forwarded from خودانرژی تراپی(ضربه تراپیBTT,qTT،sby, CTT)]
   🌺🌿🌻🌿🌼🌿🌹🌿🌸

   #تست تشخیصی #برنامه های معیوب #ضمیرناخودآگاه ؛ در مورد #روابط بین فردی: #شغلی ، بین #همسران یا #نامزدها ، با #والدین و…)

   #شناسایی حدود ۱۱ برنامه معیوب ذهن:

   #در حالت آلفا
   #هیپنوتیزم از راه دور(غیر درمانی)
   به منظور :
   #ارتباط با ضمیرناخودآگاه

    

   آی دی سفارشات:
   @BTT_0

   #شناسایی حدود ۱۱ برنامه معیوب ذهن:👇👇👇

   #۱طردشدگی
   #۲بی لیاقتی
   #۳سوءاستفاده شدگی
   #۴نارضایتی
   #۵محبت ندیده گی
   #۶پذیرفته نشده گی
   #۷خجالت زده گی
   #۸بازنده گی
   #۹وابستگی
   #۱۰بی ارزشی
   #۱۱صدمه دیده گی

   سفارش به:
   @BTT_0

   Print Friendly
  • مطالب مرتبط