ضربه تراپی | Tapping

  #کتاب صوتی: #رفع موانع ثروتمند شدن(مالی) با ضربه تراپی

  کتایون بناساز
  ۲۳ آبان ۱۳۹۷

  • #کتاب صوتی:
   #رفع موانع ثروتمند شدن(مالی)
   #نویسنده کتاب : کتایون بناساز
   #گوینده : کتایون بناساز

   www.Banasaaz.com

   @Banasaaz
   سفارش در تلگرام:
   BTT_0@

    

   تذکر: کتاب طوری خوانده شده است که ممکن است شمارا به حالت آلفاببرد ترجیحا با هندز فری و هنگام استراحت گوش کنید

   سفارش:
   @BTT_0

   @Banasaaz

   Print Friendly
  • مطالب مرتبط