ضربه تراپی | Tapping

  هواپونوپونو ی اصلی _ مورنا: شامل ۱۶ مرحله ( مراقبه = مدی تیشن)

  کتایون بناساز
  ۱۲ دی ۱۳۹۷
  •  #هواپونوپونو ی اصلی _ مورنا:

   #شامل ۱۶ مرحله ( مراقبه = مدی تیشن) :

   مرحله ۱ : مراقبه #یوهان

   مرحله ۲ : مراقبه #آنی هی پی لی

   مرحله ۳: مراقبه “Ha _ 9”

   مرحله ۴ : مراقبه i

   مرحله ۵ : مراقبه توبه _ A

   مرحله ۶ : مراقبه توبه _ B

   مرحله ۷: مراقبه تطهیر (پاکسازی)

   مرحله ۸: مراقبه تطهیر (پاکسازی) سقط های جنینی

   مرحله ۹: مراقبه تطهیر (پاکسازی) ماهی کی (پاکسازی اشیاء و اموال)

   مرحله ۱۰: مراقبه تطهیر(پاکسازی) ارواح زمینی و مردگان

   مرحله ۱۱: مراقبه رهایی (قطع) وابستگی ها

   مرحله ۱۲: مراقبه تطهیر (پاکسازی) با انوار

   مرحله ۱۳: مراقبه تطهیر(پاکسازی) منابع معاش، ثروت و ارتباطات

   مرحله ۱۴: مراقبه کامالوهیااوکا

   مرحله ۱۵: ” Ha _ 9 “

   مرحله ۱۶ : مراقبه شکرگزاری آموکواس

   توجه مهم:
   به اعتقاد خانم مورنا تنها با تطهیر و پاکسازی همه ابعاد زندگی به طور کامل به وسیله هواپونوپونوی کامل(مراحل فوق)، شاهد تغییرات شگرف در زندگی خواهیم بود.

   #تخفیف ۵۰% درصدی: فقط و فقط به مدت ۳ روز
   #پرداخت مرحله به مرحله: در ۴ نوبت(ماه)

   #سفارش به:

   @BTT_0

   BTT_0

   Print Friendly